Náš tým

 

JUDr. Lenka Řezáčová

notářka

Mgr. Patrik Luběna

notářský koncipient

Bc. Veronika Radová

notářská tajemnice